Namaste,

Tack för att du deltog i Preethaji’s speciella process för rikedom och överflöd.

Efter ditt deltagande i den här kraftfulla processen, kommer ditt medvetande att fortsätta att öppnas upp för större överflöd.

Vi skickar över sammanfattningen av det du lärde dig från Preethaji här,

För Preethaji och Krishnaji är rikedom energi; rikedom är medvetande.
Rikedom är ett väsen som behöver bli respekterat och visat en riktning mot de olika visionerna du har i livet.

Vi har alla gått igenom cykler av växande och fallande.
Dessa cykler som repeterar sig i en persons liv kallas för karmiska cykler.
Varje frö/beeja, som du sår i det här fältet för medvetandet kommer tillbaka till dig som konsekvenser.
För Preethaji och Krishnaji, startar Karman redan före handlingen är påbörjad. Den startar som ett tillstånd i medvetandet. En handling är enbart manifesteringen av ett inre tillstånd.

Dina plågsamma tillstånd kommer visa sig som negativa event och situationer som orsakar ytterligare övergivenhet och lidande för dig och som igen fälls ut som negativa händelser så att din karmiska cykel fortsätter och fortsätter.

När du löser upp dessa plågsamma tillstånd och väcks upp till vackra tillstånd i medvetandet, kommer den gamla cykeln att ta slut eftersom Bheejan inom dig har dött och du går in i det vi kallar för en Ritha (en ny kosmisk ordning, dvs en naturlig cykel som varje system, varje del av naturen, uppstår ifrån, när du går in eller kommer från i ett vackert tillstånd.)

Antikens indier personifierade rikedom i två olika former- Kubera och Lakshmi.

Rikedomen som du skapar från kubera tillståndet för medvetandet, kommer vara negativa karmiska pengar, eftersom du har skapat dessa genom förstörelse av miljön och genom att skada andra människor. Sådana pengar kommer lämna dig på ett smärtsamt sätt.

Om du genererar rikedom från Lakshmi medvetandet, som är en slags förbundet medvetande, kommer de pengarna att ge dig glädje.

Ditt huvudsyfte i verkligheten bör vara att göra livet bättre för andra oavsett vilket yrke du väljer.

Önskar er alla ett vackert liv fyllt med rikedom.

Namaste

PS: Kursen THE 5 AWAKENINGS från Sri Preethaji, låser upp din mänskliga potential.

Date & Timings :

July 25 – 06:00 PM to 09:30 PM CEST

July 26 – 06:00 PM to 09:30 PM CEST

July 27 – 07:00 PM to 10:30 PM CEST

July 28 – 07:00 PM to 10:30 PM CEST

July 29 – 07:00 PM to 10:30 PM CEST

https://ekam.org/5-awakenings/

Registrering: https://tickets.brightstarevents.com/event/fiveawakenings